• Kloktacie testy - informácie o priebehu testovania

    • 13.04.2021 16:22
    • Na našej škole sme sa rohodli kvôli z.,výšeniu bezpečnosti našich detí 1x týždenne, vždy v piatok, testovať zatiaľ žiakov 3., 4. a 8., 9. ročníka kloktacími testami. Žiaci budú kloktať čistú vodu z vodovodu (5ml). Výsledok testu príde rodičovi ako sms a mail na tel. číslo a mail, ktorý zadal škole na začiatku šk. roka do 72 hodín (ak chcete zmeniť č. telefónu alebo mail nahláste to, prosím, prostredníctvom tr. učiteľa.) Prosím rozklinite si celý článok pre viac informácií.
    • viac
    • Milí rodičia a priatelia školy.

    • 22.02.2021 12:22
    • Milí rodičia a priatelia školy.

     Aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, komu podarujete 2% z vašich zaplatených daní za rok 2020.

     Hoci sa 2% môžu javiť ako zanedbateľná čiastka, práve ona môže mať pre naše deti veľký význam.

     Vami poukázané finančné prostriedky v tomto roku budú použité na finančné zabezpečenie školských i mimoškolských aktivít žiakov a študentov Katolíckej spojenej školy v Rajci.

    • viac