• OZ ZRNKO 2%

    • 03.03.2022 15:08
    • Milí rodičia a priatelia našej školy,

     obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov v prospech našej školy a teda Vašich detí.

     Zákon SR Vám umožňuje darovať 2% zo svojej zaplatenej dane z príjmov neziskovej organizácii, akou je i naše ZRNKO. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Finančné prostriedky z 2% pre nás znamenajú dôveru a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
     Príspevky využijeme na modernizáciu a skrášľovanie školy a podporu pri akciách (triednych aj školských).
      
    • viac
    • Dotácia na stravu pre školský rok 2021/2022

    • 05.08.2021 23:37
    • Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
     o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

      

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      

     • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí dotácia sa poskytuje:
     V prípade nároku na dotáciu prosím napíšte na adresu jarmila.hodasova@katskola.sk a doručte čestné vyhlásenie.
     Viac informácií v článku nižšie:

     cestne_vyhlasenie.docx
     INFO_pre_ziadatelov.docx
    • viac