• Projekt Rajec - Crema

    • 04.10.2018 12:59
    • Druhý októbrový týždeň sme privítali našich talianskych priateľov z družobnej školy v Creme. Počas pobytu sme im pripravili mimoriadne pestrý a časovo náročný program.
    • viac
    • Program „Školské ovocie“

    • 04.10.2018 12:58
    • atolícka spojená škola sa v školskom roku 2015/2016 rozhodla opäť zapojiť do programu „Školské ovocie“ na podporu zdravej životosprávy detí .
    • viac