Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Pápežské misijné diela - beseda

Vo štvrtok, 13. 12., k nám do školy zavítal Mgr. Ivan Kňaze, riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku. Pápežské misijné diela pôsobia v 140 krajinách sveta. 

Rozprával nám o pomoci, ktorá sa poskytuje ľuďom v chudobných krajinách. Spolu s Dobrou novinou získali finančnú podporu pre mnohé školy, nemocnice a sociálne zariadenia, chudobné deti, siroty a pre starých ľudí. Bolo veľmi zaujímavé počúvať, v akých podmienkach títo ľudia žijú a takisto sa zamyslieť nad tým, čo my berieme veľakrát ako samozrejmosť, je pre iných vzácny dar.

Na záver sme sa spoločne pomodlili za všetkých misionárov a za ľudí, ktorí žijú v tažkých podmienkach a sú odkázaní aj na našu pomoc.