Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Testovanie 5-2018 - výsledky

Testovanie 5-2018 sa uskutočnilo ešte v novembri 2018. Piataci boli testovaní v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a v matematike. V týchto dňoch sme obdržali výsledky našej školy, ktoré nás veľmi potešili.

Predmety SJL MAT
Priemerná úspešnosť školy (v %) 68,5 71,7
Národný priemer (priemer všetkých zúčastnených škôl v %) 58,4 59,3
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) +10,1 +12,4