Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

ZRNKO - 2% dane

Milí rodičia a priatelia školy,

Aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, komu podarujete 2% z vašich zaplatených daní za rok 2018.

Hoci sa 2% môžu javiť ako zanedbateľná čiastka, práve ona môže mať pre naše deti veľký význam.

Vami poukázané finančné prostriedky v tomto roku budú použité na finančné zabezpečenie školských i mimoškolských aktivít žiakov a študentov Katolíckej spojenej školy v Rajci.

 

 

Ak sa rozhodnete poukázať 2% z vašich daní a tým podporiť žiakov a študentov, použite, prosím, tieto údaje o prijímateľovi:

 

Obchodné meno alebo názov: Zrnko

Sídlo: 015 01 Rajec, Nám. A. Škrábika 5

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42061423

 

Spôsob poukázania 2%:

 

ZAMESTNANCI, ktorí požiadali do 15. 2. 2019 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane: Zamestnávateľ vydá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018. Treba vypísať Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a poslať ho na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. 04. 2019, resp. odovzdať triednemu učiteľovi spolu s potvrdením od zamestnávateľa.

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie, priamo v daňovom priznaní uvedú prijímateľa 2% z dane do 31. 03. 2019.

Právnické osoby priamo v daňovom priznaní uvedú prijímateľa 2% z dane do 31. 03. 2019.

Ďakujeme

Občianske združenie Zrnko

 

 

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2018.pdf

Vyhlasenie_Zrnko_2018.pdf