Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Riaditeľské voľno 3. 4. 2019

Dňa 3. 4. 2019 (streda) budú mať ročníky 5. - 8. riaditeľské voľno z dôvodu konania Testovania 9. V tento deň sa ročníky 1. - 4. učia podľa rozvrhu a trieda 7. B sa zúčastní exkurzie do Košíc.