Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Zber plechovíc

Zber plechovíc sa bude konať do 30. 4. 2019.
Zdeformované plechovice môžete nosiť do budovy ročníkov 5. - 9. pred a po vyučovaní.