Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Stredajšie predpoludnie (30. 1.) sme strávili v príjemnej atmosfére. Konalo sa školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Aj tento rok si porota, ktorú tvorili p. učiteľky slovenského jazyka a literatúry, vypočula básne a ukážky z prozaických diel vo výbornom prednese našich žiakov. Po výkonoch súťažiacich bolo rozhodovanie ťažké, ale porota nakoniec rozhodla takto:

I. kat.: Poézia

1.  O. Dubovec 3. A

2.  D. Mazák 2. A

3.  L. Špániková 4. B

 

I. kat.: Próza

2. B. Vanáková 4. A

2. M. Paulínyová 4. B

 

II. kat.: Poézia

1. B. Albertová 5. A

2. L. Židek 5. A

3. T. Matejko 6. A

 

II. kat.: Próza

1. P. Martinkovič 6. A

2. A. Dudáková 5. A

3. K. Blunárová 5. A

 

III. kat.: Poézia

1. J. Kasmanová 7. B

Víťazom srdečne blahoželáme a prvým prajeme veľa šťastia v okresnom kole v Žiline.

 

FOTOGALÉRIA