Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Duchovná obnova v kláštore sestier redemptoristiek

Víkend 17. – 19. 5. sme strávili na duchovnej obnove v Kežmarku, v kláštore Sestier redemptoristiek, Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Sestry nás milo privítali. Každý deň sme začínali a končili modlitbou v ich kaplnke. Zúčastňovali sme sa so sestrami modlitby liturgie hodín, ktorá bola doprevádzaná hrou na citaru. Neskôr nám sestry vysvetlili, ako sa hrá na tomto nástroji. Taktiež nám každý deň varili veľmi chutné jedlo. Počas dňa sme mali rôzne prednášky a večer sme pozerali filmy, po ktorých sme mali aktivity.

V sobotu popoludní sme išli pozrieť centrum Kežmarku. Navštívili sme gréckokatolícky a evanjelický kostol. Keďže počas tohto víkendu bola Noc galérií, navštívili sme zadarmo Múzeum meštianskej bytovej kultúry a v areáli Kežmarského zámku i výstavu starých automobilov. V kláštore sme spoznali aj ich pracovnú náplň v záhradke a pomohli pri čistení cibuliek gladiol, z ktorých sme si niekoľko zobrali domov do našich záhrad. Určite nám budú pripomínať pobyt na tomto krásnom a pokojnom mieste pod Tatrami a aj sestry, o ktorých sme sa veľa dozvedeli i v rámci spoločného stretnutia, počas ktorého nám zaujímavo a pútavo odpovedali na naše zvedavé otázky.

Ďakujeme za možnosť navštíviť toto miesto a aj za trpezlivosť a ochotu našim pani učiteľkám. 

                                                                                                                    

 Účastníčky

 

FOTOGALÉRIA