Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Duchovná obnova prvákov

Horúci a slnkom zaliaty piatok 14. jún patril najmladším žiakom našej katolíckej školy.

Pán kaplán Michal mal pre deti pripravené zastavenia s krátkymi rozhovormi, zamysleniami aj hrami. Naše malé duchovné  putovanie sa začalo na školskom dvore. Prešli sme ku kostolu, k farskej záhrade, cintorínu. Počas putovania sme sa modlili svätý ruženec. Deti sa dozvedeli  veľa nového  aj prostredníctvom kresleného filmu o sv. Františkovi a svätých, ktorý zhliadli v kostole. Na záver nám pán kaplán udelil požehnanie a duchovne povzbudení sme sa vrátili do každodenných povinností.

 

FOTOGALÉRIA