• Objav a obnov krásu Katedrály Najsvätejšej Trojice

   • 19.09.2020 20:33
   • Výtvarná súťaž, ktorú vyhlásila Žilinská diecéza súbežne s opravou katedrály, pozná výsledky. V silnej konkurencii získala práca Nikoly Uričovej zo 7. A krásne 3. miesto a práca Noelie Zafkovej z 8. A sa umiestnila na 4. mieste.
   • Nešlo len o opravu katedrály, ale aj o spoznanie histórie tejto dominanty Žiliny. Je to veľké dielo a vyžaduje veľa obetavosti. Je stredobodom pozornosti biskupského úradu, pamiatkárov, reštaurátorov, archeológov, stavbárov, veriacich, ale ja učiteľov a žiakov. Po vyhlásení súťaže sme aj my zareagovali na výzvu. Medzipredmetové vzťahy - dejepis, katolícke náboženstvo a výtvarná výchova - dostali zelenú. Potom dostala priestor kreativita, originalita, nápaditosť a predstava žiaka - jednotlivca.

    Sme hrdí nielen na práce výherkýň, ale aj na ďalšie súťažné práce Lenky Babulovej, Kristíny Cisárikovej, Márie Šálekovej...

    FOTOGALÉRIA

   • Naspäť na zoznam článkov