Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Biblická olympiáda 2014/2015

Pre školský rok 2014/2015 bola určená téma BO "Putovanie za cieľom".

Čítať budeme knihu Jozue (1,1-11,15; 24,1-33), knihu Tobiáš a Skutky apoštolov. Komentáre k jednotlivým knihám nájdete tu. Ďalšie informácie budeme doplňovať priebežne, alebo sa ich dozviete od svojich učiteľov náboženstva.