Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Deti sa modlili za jednotu a pokoj

V sobotu 18. októbra o 9.00 hod. sa na spoločnú modlitbu sv. ruženca zišlo prekvapivo veľa detí v Kostole sv. Ladislava v Rajci.
Podarilo sa nám vytvoriť spoločenstvo detí, rodičov a aj učiteľov, ktoré sa zapojilo do celosvetovej akcie modlitieb

Touto cestou ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v iných častiach sveta i u nás. Ďakujeme, že ste svojou modlitbou a obetou prispeli k šíreniu pokoja a jednoty vo svete aj v našich rodinách.

Veľmi ďakujeme aj pánu kaplánovi Lukášovi Franekovi za to, že tento čas prežil s nami.

Niekoľko fotografií z tejto udalosti nájdete vo fotogalérii.