Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Duchovná obnova - oktáva

Vo štvrtok, 15. januára,  sme sa my oktavani zišli pred pastoračným centrom aby sme si spoločne užili našu poslednú duchovnú obnovu.

Obnovou nás sprevádzal pán kaplán Lukáš Franek, ktorý nám porozprával zopár slov o zmysle a hodnote života a potom sme aj my mali priestor na rozprávanie o rôznych problémoch dnešnej spoločnosti. Spolu sme si pozreli výborný film, cez ktorý sme mali možnosť spoznať Nicka Vujicica a mnohí sme len nechápavo krútili hlavami nad jeho silou zápasiť s mnohými prekážkami. Po filme nasledovala výborná večera, o ktorú sa nám postaral pán dekan Peter Hluzák. Neskôr po večeri sme sa znova usadili k peknému filmu October baby a po ňom sme už mali voľný program, ktorí sme využili na rozhovory, hry, prechádzky. Na druhý deň ráno nasledovalo nie moc príjemné vstávanie, veď komu by sa chcelo vstávať tak skoro :), raňajky a ranné chvály, ktorých sme sa mnohí zúčastnili prvýkrát. Potom nasledovala príprava na svätú omšu, rozdelenie služieb, možnosť sv. spovede, príprava piesní a prosieb. Po sv. omši sme spoločne upratali a hoci unavení, ale plní radosti sme sa rozišli domov. Na záver by som v mene celej triedy chcela poďakovať pánovi kaplánovi za to že si pre nás našiel čas a všetko pre nás pripravil, pánovi dekanovi za výbornú večeeu, ktorú pre nás zariadil a našej pani učiteľke Jonekovej za to že to s nami vydržala :). Ďakujeme.