Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Beh 17. novembra

Je štvrtok ráno, tretieho novembra. Veľa mladých ľudí zo škôl žilinského okresu sa zišlo v Žiline na Veľkom dieli. V rôznych vekových kategóriách si zmerali navzájom svoje sily v behu v teréne.

Podmienky boli ťažké. Bolo chladno, veľa blata a sem-tam spadla aj dažďová kvapka. Našu školu reprezentovalo osem športovcov v štyroch kategóriách. Boli to: Rybár Maxo, Pekara Šimon, Židek Mirko, Taldíková Lucia, Dubcová Katka, Rybárová Julka, Ondrejková Katka, Škubová Anka. Z našej školy sa pretekov zúčastnil aj Paľo Januš, ktorý reprezentoval svoj športový klub. Najlepšie umiestnenie dosiahol Mirko Židek. Vo svojej kategórii chlapcov do r. 2003 a mladší obsadil z celkového počtu 46 bežcov jedenáste miesto.

FOTOGRAFIE

Mgr. Vladimír Baďura