Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 29. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína žiakov na 1. stupni KSŠ.

16 žiakov prednieslo svoje ukážky v recitácii a tu je výsledné poradie úspešných žiakov:

POÉZIA                                                                                                               PRÓZA:

  1. miesto:  Judith Svetlošáková, 4.A                                      1. miesto:  neudelené                 
  2. miesto:  Aneta Dudáková, 4.A                                            2. miesto:  Michaela Paulínyová, 3.B

                            Filip Cinko, 3.B

  1. miesto:  Juraj Čerňanský, 2.A                                              3. miesto:  Tomáš Bollo, 3.A

 

FOTOALBUM