Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Úspešné krajské kolo biologickej olympiády

Po víťazstvách v okresnom kole biologickej olympiády kat. E sa naši žiaci Anička Brezániová /9.A/ a Petrík Martinkovič /5.A/ zúčastnili krajského kola. V odbornosti "botanika" Anička zvíťazila a postupuje ne celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 13.- 14. júna v Košiciach. V odbornosti "zoológia" sa Petrík - najmladší súťažiaci -  stal úspešným riešiteľom a skončil  na 11. mieste.

Srdečne obom gatulujeme. wink