Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

BEST IN ENGLISH

Posledný novembrový deň sme sa už tradične zúčastnili medzinárodného online testovania  študentov stredných škôl z anglického jazyka.

Táto staronová súťaž v novom šate ( pôvodne pod názvom „Angličtinár roka“) preverila jazykové zručnosti našich septimanov.  Počas šesťdesiatich minút mali naši študenti možnosť preskúšať sa zo znalosti gramatiky, čítania a počúvania s porozumením  z autentických textov, audionahrávok a videí z bežného života.  Obsah testu zodpovedal jazykovej úrovni B1 – C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Súťaž prebiehala súčasne na Slovensku aj v Českej republike. Cieľom testovania bolo motivovať študentov k štúdiu cudzieho jazyka , vďaka ktorému sa mladým ľuďom otvárajú nové možnosti v štúdiu i uplatnení v zahraničí. Boli sme radi, že sme si mohli nezáväzne a v dostatočnom časovom predstihu overiť , nakoľko sme jazykovo zruční a čo potrebujeme do finále  v budúcom roku  docvičiť.

FOTOGRAFIE

 

MVDr. Zuzana Kotríková