Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Víťazstvo v celoslovenskom kole biologickej olympiády

V dňoch 14.-15.6 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 51. ročníka biologickej olympiády kategórie E – Poznaj a chráň, ktorú organizuje IUVENTA.  Po víťazstve v okresnom a krajskom kole v odbornosti botanika  sa  do celoslovenského kola prebojovala Anička Brezániová, žiačka  8.B triedy.

Súťaž mala štyri časti: vedomostný test zo všeobecnej botaniky, praktické poznávanie rastlín s uvádzaním vedeckých názvov, ústnu časť a praktickú časť, ktorá pozostávala z herbára a záznamov z pozorovania rastlín.

V konkurencii víťazov krajských kôl z celého Slovenska Anička skončila na 1. mieste. Z celkového počtu 300 bodov získala 286 bodov. Stala sa tak najlepšou mladou botaničkou na Slovensku.

Sprievodnými akciami súťaže bola návšteva lokality Sandberg  -  významnej paleontologickej lokality a Prírodovedného múzea v Bratislave.