Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie
 • V stredu, 27. 11. 2019, sa žiaci 2. B triedy podieľali na príprave školskej svätej omše, ktorú slúžil p. kaplán Michal.
  02.12.2019 12:37 | viac »
 • Múdrosť v ikonách ukrytá,

  tak sa volá katalóg 24 ikon, ktoré sú vystavené v súkromnej galérii v Žiline.

  13.11.2019 07:47 | viac »
 • Svojou prítomnosťou na sv. omši sme si uctili relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré zavítali do našej farnosti.
  22.10.2019 11:14 | viac »
 • Tentokrát nás pán kaplán v rámci duchovných aktivít zobral na výstavu ikon do Žiliny.
  21.10.2019 07:45 | viac »
 • Posledný septembrový piatok sme sa v rámci duchovnej obnovy žiakov spolu s triednymi učiteľkami a pánom kaplánom vybrali do neďalekej pútnickej obce Domaniža.
  02.10.2019 08:46 | viac »
 • Združenie mariánskej mládeže, miestne spoločenstvo Rajec, Vás pozýva na úvodné stretko v nedeľu 29. 9. 2019 o 14,00 hod. v Kostole sv. Ladislava v Rajci .
  25.09.2019 10:02 | viac »
 • Horúci a slnkom zaliaty piatok 14. jún patril najmladším žiakom našej katolíckej školy.
  18.06.2019 07:41 | viac »
 • Na Sviatok Nanebovstúpenia Pána sa žiaci ôsmych ročníkov a členovia školského zboru vybrali spolu s triednymi učiteľkami a pánom riaditeľom osláviť tento sviatok slávením eucharistie v spoločenstve zástupcov jednotlivých základných a stredných cirkevných škôl našej diecézy.
  31.05.2019 11:28 | viac »
 • Víkend 17. – 19. 5. sme strávili na duchovnej obnove v Kežmarku, v kláštore Sestier redemptoristiek, Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa.
  31.05.2019 11:27 | viac »
 • V stredu 13. marca prišla medzi nás dobrovoľníčka Mariana Lásková, ktorá niekoľko mesiacov prežila v Etiópii.
  15.03.2019 12:54 | viac »
 • V piatok 30. novembra ku nám zavítala gospelová kapela F6.
  06.12.2018 09:55 | viac »
 • Milión detí sa modlí ruženec
  Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete.
   
  18.10.2018 12:07 | viac »
 • 17. októbra 2018 nás pán kaplán Miško zobral na známe pútnicke miesto Skalka pri Trenčíne.
  18.10.2018 11:57 | viac »
 • Prednáška o pátrovi Piovi
  V nedeľu, 13. mája 2018, na Deň matiek sa rodičia žiakov triedy V.A zúčastnili prednášky o pátrovi Piovi. Išlo už o druhé stretnutie, ktoré pre rodičov zorganizovala pani učiteľka Mária Betinská. 
  25.05.2018 09:17 | viac »
 • Prvácka svätá omša
  Siedmeho marca sme sa stretli spolu na slávení svätej  omši v kaplnke KSŠ, ktorú  slúžil pán kaplán Michal.
  Hudobne nás podporili pod vedením pani učiteľky Andrejky starší žiaci a v slávení bohoslužby nás sprevádzali i naši rodičia  a blízki.
  Vďaka  Pane za hodinu,ktorá nám bola darovaná.
  FOTOGALÉRIA
  Prváci  1.A KSŠ
  13.04.2018 13:16 | viac »
 • Duchovná obnova druhákov
  V piatok 26. januára sa 2. A zúčastnila duchovnej obnovy v pastoračnom centre. Počas obnovy sa žiaci dozvedeli zaujímavé veci o anjeloch, vypočuli si poučný príbeh, súťažili vo vedomostnom kvíze, maľovali a pozreli si film o anjeloch strážnych.
  30.01.2018 08:40 | viac »
 • S anjelmi je to ľahšie

  V tomto duchu sa niesla duchovná obnova najmladších  žiakov  KSŠ. Bol krásny zasnežený  piatok, sniežik poletoval  a my sme sa s pánom kaplánom Michalom rozprávali  o anjeloch, o ich pomoci pri konaní DOBRA v škole, doma, na ulici, návšteve, chodbe, autobuse a podobne.

  Ešte sme súťažili, pracovali s omaľovánkou,smiali sa, pozerali príbeh  i hrali sa. Bolo nám fajn.  Ďakujeme za čas, ktorý nám  daroval.
  S láskou 1.A KSŠ.

  FOTOGALÉRIA

  22.01.2018 08:39 | viac »
 • Návšteva Rajeckej Lesnej pri príležitosti Zasvätenia
  Dňa 7. októbra 2017 skupina žiakov Katolíckej spojenej školy sa  zúčastnila svätej omše v Rajeckej Lesnej, ktorú celebroval otec biskup T. Galis.
  16.10.2017 14:44 | viac »
 • Púť katolíckych škôl
  Vo štvrtok 25. 5.  na sviatok Nanebovstúpenia Pána sa zboristi našej školy, spolu so žiakmi 8. A a 9. A, zúčastnili na Diecéznej púti katolíckych škôl v Turzovke na hore Živčáková.
  08.06.2017 10:28 | viac »
 • Výstava ikon
  Žiaci 8.A triedy  vo štvrtok 16. marca 2017 viac pozorovali, zamýšľali sa a spoznávali krásnu ikon v Žiline. Výzva vlastne prišla z časopisu Naša Žilinská diecéza. Ochotní ľudia, dobrovoľníci, ktorí chcú umenie a jeho krásu šíriť s porozumením, nám zabezpečili odborný výklad.
  20.03.2017 08:23 | viac »
 • Duchovná obnova 4.A
  Ďakujeme duchovnému otcovi Michalovi za pohodu, Božie objatie a čas, ktorý nam venoval, nech Boh žehná jeho kroky Matka  Božia ho ochraňuje.
  4.A KSŠ
  FOTOGALÉRIA
  20.03.2017 08:14 | viac »
 • Školské kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
  V piatok, 27. 1. 2017, sa v pastoračnom centre uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády.  
  Témou v tomto školskom roku boli: Kniha Genezis, Kniha proroka Daniela a Kniha Sudcov a List Efezanom.
  31.01.2017 08:32 | viac »
 • Duchovná obnova 2. A
  Na duchovnú obnovu v piatok, 20.1., sme sa veľmi tešili. Hoci vonku bola treskúca zima, v pastoračnom centre sme sa cítili príjemne. Pri  "ohníku" (sviečke s halúzkami) sme sa spoločne pomodlili,
  31.01.2017 08:29 | viac »
 • Svätá omša 4.A
  I tento školský rok každú stredu ráno o 7:15 hod. sa konajú sv. omše v našej školskej kaplnke. V stredu 16. novembra 2016 naši štvrtáci sa postarali o veľmi pekný priebeh sv. omše.
  22.11.2016 12:53 | viac »
 • Cesta do ticha
  V dvadsiatom piatom októbrovom dni sme absolvovali cestu za tichom. Štyridsať jeden  žiakov našej školy a štyria pedagógovia navštívili Benediktínsky kláštor v Sampore.
  04.11.2016 10:18 | viac »
 • Duchovná obnova 6.A
  Začali sme spolu večernou svätou omšou 29. 9. vo farskom kostole v Rajci a po krátkej adorácii sme šli do pastoračného centra zahrať si spoločenské hry, porozprávať sa a hlavne to zavŕšiť pizzou. Prvá služba upratala stôl a umyla riad.
  10.10.2016 16:02 | viac »