Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie
 • V piatok 26. januára sa 2. A zúčastnila duchovnej obnovy v pastoračnom centre. Počas obnovy sa žiaci dozvedeli zaujímavé veci o anjeloch, vypočuli si poučný príbeh, súťažili vo vedomostnom kvíze, maľovali a pozreli si film o anjeloch strážnych.
  30.01.2018 08:40 | viac »
 • V tomto duchu sa niesla duchovná obnova najmladších  žiakov  KSŠ. Bol krásny zasnežený  piatok, sniežik poletoval  a my sme sa s pánom kaplánom Michalom rozprávali  o anjeloch, o ich pomoci pri konaní DOBRA v škole, doma, na ulici, návšteve, chodbe, autobuse a podobne.

  Ešte sme súťažili, pracovali s omaľovánkou,smiali sa, pozerali príbeh  i hrali sa. Bolo nám fajn.  Ďakujeme za čas, ktorý nám  daroval.
  S láskou 1.A KSŠ.

  FOTOGALÉRIA

  22.01.2018 08:39 | viac »
 • Dňa 7. októbra 2017 skupina žiakov Katolíckej spojenej školy sa  zúčastnila svätej omše v Rajeckej Lesnej, ktorú celebroval otec biskup T. Galis.
  16.10.2017 14:44 | viac »
 • Vo štvrtok 25. 5.  na sviatok Nanebovstúpenia Pána sa zboristi našej školy, spolu so žiakmi 8. A a 9. A, zúčastnili na Diecéznej púti katolíckych škôl v Turzovke na hore Živčáková.
  08.06.2017 10:28 | viac »
 • Žiaci 8.A triedy  vo štvrtok 16. marca 2017 viac pozorovali, zamýšľali sa a spoznávali krásnu ikon v Žiline. Výzva vlastne prišla z časopisu Naša Žilinská diecéza. Ochotní ľudia, dobrovoľníci, ktorí chcú umenie a jeho krásu šíriť s porozumením, nám zabezpečili odborný výklad.
  20.03.2017 08:23 | viac »
 • Ďakujeme duchovnému otcovi Michalovi za pohodu, Božie objatie a čas, ktorý nam venoval, nech Boh žehná jeho kroky Matka  Božia ho ochraňuje.
  4.A KSŠ
  FOTOGALÉRIA
  20.03.2017 08:14 | viac »
 • V piatok, 27. 1. 2017, sa v pastoračnom centre uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády.  
  Témou v tomto školskom roku boli: Kniha Genezis, Kniha proroka Daniela a Kniha Sudcov a List Efezanom.
  31.01.2017 08:32 | viac »
 • Na duchovnú obnovu v piatok, 20.1., sme sa veľmi tešili. Hoci vonku bola treskúca zima, v pastoračnom centre sme sa cítili príjemne. Pri  "ohníku" (sviečke s halúzkami) sme sa spoločne pomodlili,
  31.01.2017 08:29 | viac »
 • I tento školský rok každú stredu ráno o 7:15 hod. sa konajú sv. omše v našej školskej kaplnke. V stredu 16. novembra 2016 naši štvrtáci sa postarali o veľmi pekný priebeh sv. omše.
  22.11.2016 12:53 | viac »
 • V dvadsiatom piatom októbrovom dni sme absolvovali cestu za tichom. Štyridsať jeden  žiakov našej školy a štyria pedagógovia navštívili Benediktínsky kláštor v Sampore.
  04.11.2016 10:18 | viac »
 • Začali sme spolu večernou svätou omšou 29. 9. vo farskom kostole v Rajci a po krátkej adorácii sme šli do pastoračného centra zahrať si spoločenské hry, porozprávať sa a hlavne to zavŕšiť pizzou. Prvá služba upratala stôl a umyla riad.
  10.10.2016 16:02 | viac »