Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Zelená škola

Od októbra sa je naša škola zapojená do programu  ZELENÁ ŠKOLA.

Je to výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Info

Od októbra sa je naša škola zapojená do programu  ZELENÁ ŠKOLA.

Je to výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora a rozvoj spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia.

Program sa realizuje v metodike 7 krokov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školy zapojené v programe Zelená škola si vyberajú prioritnú tému, ktorej sa budú  venovať celé aktuálne certifikačné obdobie (odporúča sa dva roky). Môžeme si vybrať z nasledujúcich tém:

Voda

Odpad

Energia

Doprava a ovzdušie

Zelené úradovanie a obstarávanie

Zeleň a ochrana prírody

Potraviny

 

Našou prioritnou témou je Zeleň a ochrana prírody

 

Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

 

Viac o programe:

http://www.zelenaskola.sk/