Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Zelená škola - Pomáhame vyrásť

Získali sme grant v projekte Pomáhame vyrásť.

Projektom Ekoučebňa v batohu (odnesieme si v ňom pomôcky do terénu)  presunieme vyučovanie so sebou tam, kam budeme potrebovať – do sadu, na lúku, k rieke, pod chránenú lipu alebo bocianie hniezdo.  Cieľom projektu je vytvoriť zoznam takýchto lokalít v Rajci s návrhom ich využitia a pripraviť k nim modelové vyučovanie.  Využitie jednej lokality (záhrada) skvalitníme umiestnením popisov drevín a drevenými prvkami. Pri škole pribudne stromoradie ovocných drevín, ktorým začnú žiaci písať kroniku ako pripomienku dlhovekosti stromov.

 

Prvé aktivity podporené z projektu sme vďaka počasiu uskutočnili v piatok 20.4.2018

 

Vysievali sme zeleninu aj poľné plodiny na mobilné hriadky pri škole.
S odborníkom na ovocné dreviny sme vyssdili 5 ovocných stromčekov /slivky a čerešne/ a 12 kríkov.

S piatakmi sme vysiali do rašelinových zakoreňovačov okrasné tekvice, ktoré neskôr ako mladé rastlinky vysadíme na mobilné hriadky.

FOTOGALÉRIA