Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Zelená škola - na lúke vo farskej záhrade

Ekoučebňa v batohu v praxi - na lúke vo farskej záhrade

Ekoučebňa v batohu v praxi - na lúke vo farskej záhrade

Vyskúšali sme nové sedáky, pozorovacie nádobky na hmyz.