Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Zelená škola - Ekoučebňa v batohu

Do areálu našej školy sa zmestila záhradka aj malé plochy zelene, ale priestory sú limitované.  Areál školy (cesty, ihrisko) a jeho využitie nám dávajú málo možností  učiť sa vonku. Navyše, množstvo krásnych miest je v Rajci za bránami školy. Preto sme sa rozhodli mať Ekoučebňu v batohu
 

Do areálu našej školy sa zmestila záhradka aj malé plochy zelene, ale priestory sú limitované.  Areál školy (cesty, ihrisko) a jeho využitie nám dávajú málo možností  učiť sa vonku. Navyše, množstvo krásnych miest je v Rajci za bránami školy. Preto sme sa rozhodli mať Ekoučebňu v batohu

 

- odnesieme si v ňom vybavenie do terénu – sedáky, podložky na písanie, pracovné listy, lupy, …. a  presunieme  sa tam, kam budeme potrebovať – do sadu, na lúku, k rieke, pod chránenú lipu alebo bocianie hniezdo.  Podarilo sa nám  vytvoriť zoznam  lokalít v Rajci s návrhom ich využitia a pripraviť k nim modelové vyučovanie.   Náš projekt vytiahne deti z lavíc na miesta, okolo ktorých možno denne chodia, a nepoznajú ich.

Materiálne vybavenie do terénu aj súbor aktivít bude môcť škola využívať dlhodobo aj po skončení projektu.

Finančnú podporu sme získali z grantu Pomáhame vyrásť  v rámci projektu Zelená škola.

 

FOTOGALÉRIA