Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Fašiangový karneval

Všetkých žiakov pozývame na FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, ktorý sa uskuční v našej telocvični.
Od 15:00 hod. do 17:00 hod. privítame žiakov 1. - 4. ročníka,
od 17:00 hod. do 20:00 hod. privítame žiakov 5. - 9. ročníkaa gymnázia.

Potom bude nasledovať program pre rodičov  a priateľov našej školy od 21:00 hod. až do rána.

Občerstvenie je zabezpečné! Tešíme sa na Vás!