• Nadpis

    • Tentoraz v Rajci

     Druhý októbrový týždeň sme privítali našich talianskych priateľov z družobnej školy v Creme. Počas pobytu sme im pripravili mimoriadne pestrý a časovo náročný program. V stredu sme ich zoznámili s pamiatkami v Žiline a popoludní už obdivovali zlatý strop v Bojnickom zámku. Cestou naspäť nazreli do života a práce našich predkov v múzeu v Čičmanoch. Nevynechali sme ani náš drevený klenot od majstra Pekaru v Rajeckej Lesnej. Neformálne večerné stretnutie v reštaurácii pritiahlo aj ďalších našich gymnazistov. Prvou štvrtkovou zastávkou bola Stará Bystrica, kde sme sa pochválili jediným slovenským orlojom a pokračovali sme na rázovitú Oravu. Oravský hrad chytil za srdce nielen romantikov. Posilnení slovenským národným jedlom sme našich hostí previezli na pltiach. Splav bol plný adrenalínu a vtipných príbehov, ktoré boli prekladané do taliančiny a angličtiny. Posledné spoločné dopoludnie patrilo škole. Taliani s nami absolvovali štyri zaujímavé hodiny anglického jazyka na našom gymnáziu, prechádzku po rínku a návštevu kostola. Svätá omša v slovensko – talianskom jazyku za sprievodu spevu našich šiestakov mala tiež svoje čaro. Cestou na letisko sme objavovali tajomstvo ručnej i strojovej výroby úžitkového skla vo firme Rona Lednické Rovné. Hoci nám na krásavicu na Dunaji nezostalo veľa času, stihli sme navštíviť Dóm sv. Martina s klenotnicou a aspoň pohľadom pohladiť historické pamiatky v centre Bratislavy. Sme radi, že sa naši talianski partneri na Slovensku dobre cítili a že sme mali možnosť komunikovať v cudzom jazyku v bežnom živote. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu celej akcie.

      

     Spolupráca s Talianmi pokračuje výmenným pobytom

     Naša štrnásťmesačná kooperácia s partnerskou školou v Creme pokračuje pobytom našich študentov v Taliansku v dňoch 16. – 19. apríla 2013.
     Podľa plánovaného programu budeme spoznávať nielen geografiu a kultúru Talianska ( Crema, Bergamo, Benátky a Miláno s prehliadkou svetoznámeho obrazu „ Posledná večera“od Leonarda Da Vinciho), ale tiež budeme rozvíjať kompetenciu komunikácie v cudzích jazykoch. Precvičíme si naše jazykové zručnosti v anglickom jazyku a pre dievčatá z krúžku talianskeho jazyka to bude prvé stretnutie s „naozajstnou“ taliančinou. Rovnako sa študenti tešia na osobné stretnutie so svojimi talianskymi kamarátmi, ktorých poznajú zatiaľ cez sociálne siete a videokonferencie.
     Na projekte sa zúčastnia študenti sexty – K. Rybárová, L. Rybárová, J. Kšiňan a študentky septimy – K. Lašútová, M. Augustínová a B. Špalková. Podmienkou účasti bola dobrá znalosť cudzieho jazyka, komunikácia s partnermi a aktívna účasť na videokonferenciách.
     Druhá časť výmenného pobytu pokračuje pozvaním talianskych partnerov na Slovensko v septembri 2013.
      

     Vianoce u nás a v Taliansku

     V predvianočnom období sme sa rozhodli vymeniť si informácie o Vianociach a tradíciách, ktoré k nim neodmysliteľne patria. A tak sme sa dňa 14. decembra 2012 spojili prostredníctvom videoprenosu s našimi talianskymi priateľmi. Obe strany prezentovali svoje typické zvyky, jedlá a aktivity tohto obdobia. Zistili sme, že naše zvyky sa v mnohom podobajú. Na záver tohto srdečného stretnutia im naši študenti zaspievali vianočné koledy.
      

     Kultúrny život Slovákov a Talianov

     V piatok 8. februára 2013 sme sa opäť mohli vidieť a počuť s našimi talianskymi partnermi na spoločnej hodine angličtiny. Témou tejto videokonferencie bolo trávenie voľného času mládeže, hudba a móda.... Študentky septimy pripravili prezentácie na danú tému, pričom nezabudli podčiarknuť dôležitosť našej národnej kultúry v zmysle dodržiavania ľudových tradícií na dedine. Najväčší záujem zo strany Talianov vzbudilo slávenie fašiangov a náš folklór. Naopak my sme sa dozvedeli, že u nich sa pred pôstnym obdobím koná tiež zábava , avšak formou karnevalu. Nakoľko téma hodiny mala širší záber, na budúci týždeň pokračujeme prezentáciou kultúrneho života Talianov.

      

     PO ANGLICKY S TALIANMI POKRAČUJE

     Dňa 16. októbra 2012 sa uskutočnilo pokračovanie video konferencie medzi našou školou a partnerskou školou v Creme. Hodiny sa zúčastnili žiaci septimy a oktávy. Taliansky žiaci prezentovali svoje gymnázium a jeho históriu, mesto Crema s jeho najvýznamnejšími pamiatkami. Mohli sme vidieť aj prezentácie známeho mesta Miláno, Bergama a Cremony. „Štvrťhodinové pondelky“ pokračujú a o tri týždne sa tešíme na pokračovanie s vianočnou tematikou.
      

     PO ANGLICKY S TALIANMI

     Dňa 26. októbra 2012 sa uskutočnila videokonferencia medzi našou školou a partnerskou školou v Creme. Hodiny sa zúčastnili vybraní žiaci septimy a oktávy. Prezentovali naše gymnázium s jeho históriou, mesto Rajec s jeho okolím, pamiatkami, prírodou, zaujímavosťami ako je farský kostol či múzeum. Ďalšie prezentácie a týkali Slovenska a jeho najvýznamnejších prírodných a kultúrnych pamiatok. Takýto spôsob spoznávania sa s partnerskou katolíckou školou v Taliansku bude pokračovať o tri týždne. Naši študenti komunikujú so svojimi talianskymi kamarátmi „štvrťhodinové pondelky“, aby sa mohli pravidelne počuť – vidieť, a tak sa postupne zdokonaľovali v anglickom jazyku.
      

      

    • Kontakty

      zatiaľ žiadne údaje