• Prvý školský deň

    • Začíname slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Ladislava v Rajci o 8. 00 hod.

     Prváčikovia spolu s rodičmi prídu priamo do kostola na predné lavičky pri oltári. Po sv. omši pôjdu spoločne do tried s triednou pani učiteľkou.

     Žiaci 2. - 4. ročníka sa so svojimi triednymi učiteľmi stretnú pred budovou 1. - 4. o 7. 45. hod.

     Žiaci ročníkov 5. - 9. odchádzajú s triednymi učiteľmi na sv. omšu o 7. 45 hod.

     Piatačikovia pôjdu po sv. omši do svojej triedy na krátke zoznámenie sa s prostredím.