Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

SMAPUDE LIFE

SMAPUDE LIFE

Názov projektu STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE
Program LIFE+ www.ec.europa.eu/environment/life
Akronym projektu SMAPUDE_LIFE
Číslo projektu LIFE12 INF/SK/000165
Organizátor BIOMASA, združenie právnických osôb, 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743, www.biomasa.sk
Doba realizácie 01. 09. 2013 – 31. 08. 2016
Hlavný cieľ projektu Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody
Cieľové skupiny Experti z odborných organizácií, starostovia a verejná správa, ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl, široká verejnosť

Projekt SMAPUDE LIFE

V tomto školskom roku sa naša škola zapája do nového projektu , ktorý organizuje združenie BIOMASA, Kysucký Lieskovec. Projekt bude trvať 3 roky a jeho hlavným cieľom je zvýšenie povedomia na Slovensku vo využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody. Naši študenti sa budú zúčastňovať na plánovaných aktivitách ako sú interaktívne súťaže, vzdelávacie podujatia, exkurzie do závodov na výrobu biomasy a solárnych panelov. Na začiatok je potrebné vyplniť dotazník, ktorý monitoruje doterajšie vedomosti študentov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Hlavným koordinátorom projektu je MVDr. Zuzana Kotríková, ktorá sa dňa 25.11.2013 zúčastnila na úvodnom školiacom seminári „Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl v rámci projektu SMAPUDE LIFE“.

MVDr. Zuzana Kotríková

smapude_life.docx