Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Renovabis

Renovabis

Cieľom tohto programu je zoskupovanie školských projektov tak, aby mohli byť prostriedky od Renovabis efektívnejšie vynaložené. Projekty by sa svojím tematickým zameraním mali dotýkať cieľov pomoci Renovabis (výmena darov medzi východom a západom, prednosť budovania osobnej infraštruktúry pred technickou infraštruktúrou, zapájanie a  angažovanie sa laikov,sociálna solidarita a služba).