• Odhlasovanie z obeda

    • 02.04.2020 00:14
    • V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo v prípade ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy najneskôr do 7. 00 hod.
     nasledovným spôsobom:
     - sms na čísle 0910 852 288,
     - emailom: jedalen@katskola.sk
     - osobne u vedúcej školskej jedálne.

     Ak žiak stravu neodoberie alebo nie je v daný deň v škole, tak za neodhlásenú stravu sa dotácia neposkytuje, zákonný zástupca je povinný neodhlásenú alebo neodobratú stravu uhradiť v plnej výške.

    • viac