• Krúžková činnosť

    • Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023

      

      

     P. č.

     Záujmový útvar

     Vyučujúci

     Deň (Čas)

     1.

     Astronomický

     A. Veselovská

     Utorok (13:30-15:30)

     2.

     Basketbalový

     P. Slyško

     Utorok (13:30-15:30)

     3.

     Biatlon, atletika, bežecké

     lyžovanie

     PaedDr. J. Mihalec

     Utorok (15:30-17:30)

     4.

     Doučovanie pre 5. ročník

     - Testovanie 5 MAT

     Ing. J. Rybárová

     Streda (13:30-15:30)

     5.

     Florbalový

     Mgr. R. Augustín

     Piatok (13:30-15:30)

     6.

     Folklórny

     Bc. A. Mihalcová

     Sobota

     7.

     Futbalový

     Ľ. Kľučka

     Streda (13:30-15:30)

     8.

     Hravá angličtina

     Mgr. J. Barteková

     Pondelok (13:00-15:00)

     9.

     Keramika

     Ing. V. Hermanová

     Pondelok (13:30-15:30)

     10.

     Loptové hry

     Mgr. M. Čerňanská

     Štvrtok (13:30-15:30)

     11.

     Počítačový

     Ing. J. Jasenovec

     Pondelok (13:30-15:30)

     12.

     Príprava na Testovanie 9

     - MAT 1

     Mgr. M. Čerňanská

     Streda (13:45-15:45)

     13.

     Príprava na Testovanie 9

     - MAT 2

     Mgr. M. Čerňanská

     Pondelok (13:45-15:45)

     14.

     Príprava na Testovanie 9

     - SJL 1

     Mgr. M. Smiešková

     Pondelok (13:45-15:45)

     15.

     Príprava na Testovanie 9

     - SJL 2

     Mgr. M. Smiešková

     Streda (13:45-15:45)

     16.

     Spievajme Pánovi

     Mgr. A. Joneková

     Pondelok (13:30-15:30)

     17.

     Šachový

     Bc. J. Uhlárik

     Štvrtok (15:45-17:45)

     18.

     Turistický I.

     Mgr. M. Stehlík

     Sobota

     19.

     Turistický II.

     K. Uhlárik

     Sobota

     20.

     Tvoríme pre radosť

     Bc. S. Filová

     Utorok (13:30-15:30)

     21.

     Včelársky I.

     Mgr. M. Mucha

     Utorok - párny (od 13:30)

     22.

     Včelársky II.

     Mgr. M. Mucha

     Utorok - nepárny

     (od 13:30)

     23.

     Umelecko-výtvarný

     Mgr. M. Kotríková

     Piatok (14:30 - 16:30)

      

      

     Vypracoval: Ing. Juraj Jasenovec