• Krúžková činnosť

    • Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2019/2020
                                                                                                             
      

     P. č.  Záujmový útvar   Vyučujúci      Deň (Čas)
     1. Astronomický    A. Veselovská    

     utorok (14:00 - 15:00)

     štvrtok (14:00 - 15:00)

     2. Atletika/Biatlon D. Cesnek  

     utorok (15:30 - 17:30)

     3. Basketbalový P. Slyško streda (13:30 - 15:30)
     4. Dejepisný PhDr. A. Matejková streda (13:30 - 15:30)
     5. Divadelno-tanečný H. Lišková streda (13:00 - 15:00)
     6. Florbalový Mgr. R. Augustín piatok (13:30 - 15:30)
     7. Folklórny A. Ďurčanská streda (14:00 - 16:00)
     8. Futbalový (1. - 5. ročník) Ľ. Kľučka štvrtok (14:30 - 16:30)
     9. Keramický Mgr. T. Podolanová streda (13:30 - 15:30)
     10. Počítačovo-tabletový (1. - 4. ročník) Mgr. M. Baďurová streda (13:30 - 15:30)
     11. Počítačový (5. - 9. ročník) Ing. J. Jasenovec utorok (13:30 - 15:30)
     12. Spievajme Pánovi Mgr. A. Joneková streda (13:30 - 15:30)
     13. Šachový J. Uhlárik štvrtok (15:30 - 17:30)
     14. Šikovné ruky Mgr. E. Majerčíková štvrtok (13:30 - 15:30)
     15. Tenisový J. Jarina nedeľa (15:00 - 17:00)
     16. Testovanie 9 - MAT Mgr. E. Čerňanská

     pondelok (13:30 - 15:30)

     štvrtok (13:30 - 15:30)

     17. Testovanie 9A - SJL Mgr. M. Uričová utorok (13:30 - 15:30)
     18. Testovanie 9B - SJL PhDr. A. Matejková utorok (13:30 - 15:30)
     19. Turistický I. K. Uhlárik sobota (od 09:00)
     20. Turistický II. RNDr. E. Stanková, PhD. sobota (od 9:00)
     21. Tvoríme pre radosť Mgr. J. Rybáriková piatok (13:30-15:30)
     22. Včelársky Mgr. M. Mucha utorok (14:00 - 16:00)
     23. Vybíjaná Mgr. M. Uričová pondelok (13:30-15:30)