• Krúžková činnosť

    • Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2021/2022
                                                                                                             
      

     P. č.  Záujmový útvar   Vyučujúci      Deň (Čas)
     1. Astronomický A. Veselovská Utorok (13:30-15:30)
     2. Basketbalový P. Slyško Utorok (13:30-15:30)
     3. Biatlon PaedDr. J. Mihalec Pondelok (13:30-15:30)
     4.
     Divadelno-tanečný H. Lišková Streda (13:30-15:30)
     5. Florbalový Mgr. R. Augustín Piatok (13:30-15:30)
     6. Folklórny Bc. M. Augustínová Sobota (od 10:30)
     7. Futbalový Ľ. Kľučka Štvrtok (13:30-15:30)
     8. Hravá matematika Ing. J. Rybárová Štvrtok (13:15-15:15)
     9. Keramika Mgr. E. Javorská, PhD. Pondelok (13:30-15:30)
     10. Počítačový Ing. J. Jasenovec Streda (13:30-15:30)
     11. Príprava na Testovanie 9 - MAT 1 Mgr. M. Čerňanská Štvrtok (13:45-15:45)
     12. Príprava na Testovanie 9 - MAT 2 Mgr. M. Čerňanská Streda (13:45-15:45)
     13. Príprava na Testovanie 9 - SJL 1 Mgr. M. Uričová Streda (13:45-15:45)
     14. Príprava na Testovanie 9 - SJL 2 Mgr. M. Uričová Štvrtok (13:45-15:45)
     15. Robotika PaedDr. J. Mihalec Utorok (13:30-15:30)
     16. Spievajme Pánovi Mgr. A. Joneková Utorok (13:45-15:45)
     17. Šachový Bc. J. Uhlárik Štvrtok (15:45-17:45)
     18. Turistický K. Uhlárik Sobota (od 10:00)
     19. Tvoríme pre radosť Bc. S. Filová Streda (13:15-14:15)
     Piatok (13:15-14:15)
     20. Včelársky Mgr. M. Mucha Pondelok (13:30-15:30)

     Vypracoval: Ing. J. Jasenovec