• Krúžok robotiky
    • Krúžok robotiky

    • 15.11.2019 14:23
    • Od októbra na našej škole funguje krúžok robotiky. V ktorom sa "hráme" s lego robotom EVO3. Postupne sa ho naučíme ovládať - programovať. Krúžok býva v stredu od 13:45 do 14:45 v počítačovej učebni.
    • viac
    • IT Science Lab

    • 05.11.2019 17:06
    • Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT je strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
    • viac