• Nadpis

    • ThDr. Andrej Škrábik

     Osemročné Gymnázium Andreja Škrábika v Rajci nesie meno slávneho rajeckého rodáka.

     Andrej Škrábik sa narodil 13. mája 1882 v Rajci. V roku 1903 absolvoval v Budapešti štúdium teológie. Pôsobil ako kňaz od roku 1904 v nitrianskej diecéze. V roku 1905 sa stal aktuárom biskupskej kancelárie v Nitre. O rok neskôr začal pôsobiť ako biskupský ceremonár u pomocného biskupa Viliama Battháynyho, od roku 1921 u biskupa Dr. Karola Kmeťku.

     Od roku 1917pôsobil ako profesor fundamentálnej teológie. V roku 1935 bol vymenovaný za generálneho vikára, v roku 1939 sa stal titulárnym biskupom a neskôr koadjutorom banskobystrickej diecézy, s nástupnickým právom.

     Spolok sv. Vojtecha v roku 1940 vydal jeho dielo Misijným svetom. ThDr. Andrej Škrábik bol činorodým spisovateľom, prispieval do mnohých náboženských časopisov. Napísal diela Červené Slovensko a Ján Hus vo svetle pravdy.

     Mons. ThDr. Andrej Škrábik zomrel 8. januára 1950. Je pochovaný na cintoríne v Banskej Bystrici. Krátko po jeho smrti sa začal totálny boj ateistického režimu proti Cirkvi a jej predstaviteľom na Slovensku.

     V Rajci na Kostole sv. Ladislava je pamätná doska (basreliéf) venovaná biskupovi Andrejovi Škrábikovi. Od roku 1994 je na jeho pamiatku pomenované Námestie Andreja Škrábika v Rajci.