• Akcie ŽŠR v šk. r. 2019/2020

    • Plánované akcie Žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020

      

     Deň sv. Valentína 14. 2. 2020

     Noc v škole 21. 2. 2020

     Deň učiteľov 27. 3. 2020

      

     Vaše nápady, pripomienky a postrehy môžete posielať na mail predsedu ŽŠR dubravka.branko@gmail.com