• OZ Zrnko 2% dane

    • 23.02.2023 17:05
    • Milí rodičia a priatelia našej školy,

     obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov v prospech našej školy a teda Vašich detí.
    • viac
    • Hodnotenie INEKO

    • 26.01.2023 07:25
    • V hodnotení INEKO sa naša škola umiestnila na 13. mieste spomedzi ZŠ Žilinského kraja (príp. na 18. - keď sa zarátali aj malé školy) a v rámci hodnotenia ZŠ z celého Slovenska sme sa umiestnili v prvej stovke.
    • viac
    • Deň obetí holokaustu a rasového násilia

    • 15.09.2021 18:51
    • Dňa 9. 9. 2021 sa skupinka žiakov 9. A triedy zúčastnila na spomienkovej slávnosti, kde sme si pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Organizátori pripravili spomienkovú tryznu pod názvom Nezabudnutí susedia.
    • viac