• „Spolu múdrejší 3“

    • 30.06.2022 12:44
    • Už začiatkom tohto školského roka zareagovala naša škola na výzvu MŠVVaŠ SR kvôli programu doučovania s názvom „Spolu múdrejší 2", ktorý trval počas októbra, novembra a decembra 2021.
    • viac
    • Podpora zručností pre život
    • Podpora zručností pre život

    • 16.01.2020 18:24
    • V našej škole  vidíme veľký potenciál v podpore rozvoja emocionálneho a sociálneho učenia sa detí už v mladšom školskom veku. Zapojili sme sa preto do programu Kamaráti Jabĺčka (zastrešeného organizáciou Partnership for Children), ktorý je určený pre deti vo veku 8 až 10 rokov.
    • viac
    • Zelená škola - Ekoučebňa v batohu

    • 04.10.2018 13:53
    • Do areálu našej školy sa zmestila záhradka aj malé plochy zelene, ale priestory sú limitované.  Areál školy (cesty, ihrisko) a jeho využitie nám dávajú málo možností  učiť sa vonku. Navyše, množstvo krásnych miest je v Rajci za bránami školy. Preto sme sa rozhodli mať Ekoučebňu v batohu
      
    • viac