• Prihláška na štúdium na našej škole

  Naša škola sa rozhodla umožniť rodičom pred zápisom do prvého ročníka pripraviť všetky potrebné informácie o Vašom diaťati pomocou online formulára na našej stránke.

  Taktiež rodičia žiakov ktorý prestupujú z inej školy či už do 5. ročníka, alebo aj do iných ročníkov môžu vyplniť online prihlášku na našu školu.

  Následné overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční pri zápise do prvého ročníka, pri ostatných ročníkoch rodič buď prinesie, alebo pošle vyplnenú a podpísanú prihlášku oboma rodičmi. (Ak nemáte možnosť vytlačiť - môžeme Vám ju na požiadanie vytlačiť v škole.)

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

  Ak bude žiak ďalej pokračovať vo vzdelávaní v mateskej škole - prosím uveďte to do poznámky. (bývalý odklad)

  V prípade nefunkčnosti niektorej časti formulára, nezrozumiteľnosti niektorej časti, alebo ak sa Vám formulár nedá odoslať prosím kontaktujte ma na jan.mihalec@katskola.sk .

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: