• Zápis do 5. ročníka

    • Vážení rodičia, milé deti,

      

     je možnosť prihlásiť sa do 5. ročníka v Katolíckej spojenej škole, jedinej spádovej katolíckej školy v Rajeckej doline. Škola vo vzdelávaní dosahuje dlhodobo veľmi dobré výsledky, preto je v rebríčku škôl INEKO zaradená na popredné miesta s prívlastkom - veľmi dobrá škola.

     Tento úspech sme dosiahli tým, že škola poskytuje pre žiakov aj niečo naviac:

     - intenzívne a bezplatné doučovanie na Testovanie 5, 9 (výsledky presahujú národný priemer o viac ako 10%),

     - prípravy na rôzne olympiády (v Astronomickej, Biblickej a Biologickej patríme medzi slovenskú špičku),

     - množstvo zaujímavých krúžkov,

     - nové formy vyučovania,

     - patríme medzi vybrané školy IT akadémie (programovanie, robotické stavebnice, 3D tlačiareň),

     - lyžiarsky výcvik na Donovaloch (plne hradený zo štátnych peňazí, bez doplatku),

     - škola v prírode, letné tábory, noc v škole, korčuľovanie, iné kultúrne a športové vyžitie.

     A v prvom rade dbáme na to, aby boli naši žiaci vychovávaní v katolíckom duchu evanjelia a podľa kresťanských morálnych zásad a hodnôt.