• Voľné miesta na našej škole

  • Katolícka spojená škola v Rajci hľadá školského psychológa pre potreby projektu v Základnej škole úspešnejší.

    

   V prípade záujmu nás kontaktujete na katskola@katskola.sk

    

   Kvalifikačné predpoklady:

   Zákon regulujúci povolanie zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
   Kvalifikačná podmienka - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu
   - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre učiteľa, majstra odbornej výchovy alebo vychovávateľa a rozširujúce štúdium
   - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga a rozširujúce štúdium
   - iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
  • zatiaľ žiadne údaje
    • Voľné pracovné miesto asistent učiteľa

    • 21.07.2022 11:45
    • Informácie o pracovnom mieste

     Miesto výkonu práce

     Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec

     Termín nástupu

     2.9.2022

     Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

     15.8.2022

     Rozsah úväzku

     100%

     Platové podmienky

     Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

    • viac
    • Voľné pracovné miesto asistent učiteľa

    • 28.01.2022 13:23
    • Informácie o pracovnom mieste

     Miesto výkonu práce

     Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec

     Termín nástupu

     1.3.2022

     Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

     15.2.2022

     Rozsah úväzku

     100%

     Platové podmienky

     Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

    • viac