• Voľné miesta na našej škole

  • Katolícka spojená škola v Rajci hľadá školského psychológa pre potreby projektu v Základnej škole úspešnejší.

    

   V prípade záujmu nás kontaktujete na katskola@katskola.sk

    

   Kvalifikačné predpoklady:

   Zákon regulujúci povolanie zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
   Kvalifikačná podmienka - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu
   - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre učiteľa, majstra odbornej výchovy alebo vychovávateľa a rozširujúce štúdium
   - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga a rozširujúce štúdium
   - iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
  • zatiaľ žiadne údaje
  • zatiaľ žiadne údaje