• Slnečná sústava v presnej mierke

    • Pre účely nášho projektu sme slnečnú sústavu  umiestnili na trasu Rajec-Šuja. Slnko sme zmenšili v mierke 1:2783800000m a tým pádom sa zmenšili vzdialenosti všetkých planét od Slnka. Priemer nášho Slnka je 0,5m.

             

      

     Vzdialenosti planét od slnka v presnej mierke  

     Názov  planéty

     Vzdialenosť od Slnka v cm

     Veľkosť planéty v mm (v mierke)

     Merkúr

     2100

     1,7

     Venuša

     3900

     4,3

     Zem

     5400

     4,5

     Mars

     8200

     2,4

     Jupiter

     28000

     51,3

     Saturn

     51300

     41,8

     Urán 

     103100

     16,8

     Neptún

     161600

     16,3

      

     Slnko

     Slnko je centrálna hviezda našej slnečnej sústavy a zrodila sa približne pred 4,6 miliardami rokov. Priemer Slnka je približne 1,4 milióna kilometrov. Je to obrovská guľa extrémne horúcej plazmy. Jej stred má až 15 miliónov °C a na povrchu okolo 5500 °C. V jadre sa jadrovými reakciami premieňa vodík na hélium pričom vzniká obrovské množstvo energie. Svetlo zo Slnka k nám priletí približne za 8 minút.

     Merkúr

     Je k Slnku najbližšia a zároveň najmenšia planéta slnečnej sústavy. Priemer planéty je 4879 km a jej priemerná vzdialenosť od Slnka je približne 60,1 miliónov kilometrov. Maximálna teplota planéty je cca473°C a minimálne cca-180 °C.  Doba rotácie okolo Slnka je 59 dní. Táto planéta je pomenovaná podľa posla rímskych bohov Merkúra.

     Venuša

     Venuša má priemer 12 104 km a je treťou najmenšou planétou našej sústavy. Nemá žiadny mesiac a priemerná teplota na povrchu  je 464°C. Od Slnka je vzdialená 108 miliónov kilometrov. Okolo svojej osi sa točí veľmi pomaly, trvá jej to 243 dní. Meno má podľa starorímskej bohyne lásky.  

      

     Zem

     Naša planéta má priemer 12 756 km. Doba obehu okolo Slnka je 1 rok a priemerná teplota sa vyšplhá na 15°C.  Stredná vzdialenosť od Slnka je cca149,6 milióna km.  Zem má jeden Mesiac. Je jedinou známou planétou, na ktorej je život. Väčšina povrchu je pokrytá oceánom, preto má pri pohľade z vesmíru modrú farbu.

      

     Mars

     Mars má priemer 6792 km a je druhov najmenšou planétou.  Od Slnka je vzdialená 228 miliónov km. Marťanský deň sa nazýva sol a je len o 41 min. dlhší ako pozemský deň.  Priemerná teplota planéty je -63°C a je pomenovaná podľa starorímskeho boha vojny.

      

     Jupiter

     Je najväčšia a najmohutnejšia planéta slnečnej sústavy. Jeho priemerná vzdialenosť od Slnka je 778,6 milióna km. Teplota planéty je okolo - 110°C vo vonkajších častiach. Smerom do stredu tlak, hustota a teplota stúpajú. Pevné jadro, ktoré sa nachádza v hĺbke približne 60 000 km je tvorené horninami, kovmi a vodíkom. Doteraz bolo objavených 63 mesiacov, z toho najväčší je Ganymedes. Planéta je pomenovaná podľa najvyššieho rímskeho boha Jupitera.   

      

     Saturn

     Saturn má priemer 120 536 km. Nemá pevný porvch, ale len hustú atmosféru tvorenú prevažne vodíkom. Známy je vďaka svojmu viditeľnému prstencu. Priemerná vzdialenosť od Slnka je 1433,5 milióna kilometrov.  Doba obehu okolo Slnka je 29,5 roka a priemerná teplota je -176°C.  Táto planéta  má najmenej 82 zatiaľ objavených mesiacov a je pomenovaná podľa starorímskeho boha Saturna.

      

     Urán

     Je siedma planéta slnečnej sústavy. Patrí medzi plynné a ľadové obry. Meno má po gréckom bohovi nebies Uránovi. Priemerná vzdialenosť od Slnka je 2,87 miliardy km. Má 27 mesiacov. Metán v jeho atmosfére spôsobuje jeho zdanlivú tmavomodrú farbu.

      

     Neptún

     Neptún má priemer 495 30 km a je štvrtou najväčšou planétou slnečnej sústavy. Má 13 mesiacov a je vzdialený od Slnka 4,5 miliardy km. Jeho priemerná povrchová teplota je

      -215°C.   Planéta je pomenovaná podľa starorímskeho boha mora.