• Svätá omša 2. B

    • 02.12.2019 12:37
    • V stredu, 27. 11. 2019, sa žiaci 2. B triedy podieľali na príprave školskej svätej omše, ktorú slúžil p. kaplán Michal.
    • viac
    • Duchovná obnova 6. A

    • 13.11.2019 07:47
    • Múdrosť v ikonách ukrytá,

     tak sa volá katalóg 24 ikon, ktoré sú vystavené v súkromnej galérii v Žiline.

    • viac
    • Duchovná obnova deviatakov

    • 02.10.2019 08:46
    • Posledný septembrový piatok sme sa v rámci duchovnej obnovy žiakov spolu s triednymi učiteľkami a pánom kaplánom vybrali do neďalekej pútnickej obce Domaniža.
    • viac