• Rebrík odmeňuje...

    • 05.05.2021 21:03
    • V detskom časopise Rebrík je veľa možností čím deti zaujať a zároveň ponúka aj možnosť vyhrať pekné odmeny.  A tak úlohy z Rebríka stále lúštime, kreslíme, dopĺňame... 
    • viac
    • Križová cesta v našej kaplnke

    • 08.03.2021 15:28
    • Čítam, premýšľam, ukladám podľa poradia a tvorím... Takto sme prežívali detskú krížovú cestu v našej školskej  kaplnke s triedou 2.A.

      
    • viac
    • Svätá omša 2. B

    • 02.12.2019 12:37
    • V stredu, 27. 11. 2019, sa žiaci 2. B triedy podieľali na príprave školskej svätej omše, ktorú slúžil p. kaplán Michal.
    • viac
    • Duchovná obnova 6. A

    • 13.11.2019 07:47
    • Múdrosť v ikonách ukrytá,

     tak sa volá katalóg 24 ikon, ktoré sú vystavené v súkromnej galérii v Žiline.

    • viac