• .

    • Rímskokatolícka cirkev
     Žilinská diecéza

     Jána Kalinčiaka 1
     010 01 Žilina

     Adresa pre korešpondenciu:
     Biskupský úrad
     Jána Kalinčiaka 1
     P.O.Box B-46
     011 36 Žilina 1

     tel: 041/ 500 22 15
     fax: 041/ 500 22 16
     e-mail: kuria@dcza.sk

     Diecézny školský úrad:
     Riaditeľka: Ing. Mgr. Miriam Janegová
     Odborná referentka: Iveta Linetová
     tel.: 041/ 500 22 15
     fax.: 041/ 500 22 16
     e-mail: dsu@dcza.sk

     web: www.dcza.sk