Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Športové potreby I s DPH 06.03.2020 Katolícka spojená škola Rajec
Objednávka Športové potreby II 1 200,00 s DPH 20.02.2020 Športový klub biatlonu a behu na snežniciach Katolícka spojená škola Rajec Mgr. Róbert Augustín riaditeľ
Objednávka protokol zákazky Športové potreby II 1 200,00 s DPH 20.02.2020 Športový klub biatlonu a behu na snežniciach Katolícka spojená škola Rajec Mgr. Róbert Augustín riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Športové potreby II s DPH 06.02.2020