• Návrat žiako do školy

    • 08.01.2021 15:08
    • Ministerstvo školstva zverejnilo plán návratu žiakov do škôl.
     Na základe týchto informácií z Ministerstva školstva sa vyučovanie na našej škole začne 11. 1. 2021 nasledovne:
     - ročníky 1. - 4. prechádzajú na dištančnú formu vyučovania. Žiaci sa riadia pokynmi svojich triednych učiteľov,
     - ročníky 5. - 9. pokračujú v dištančnej forme vyučovania podľa rozvrhu,
     - žiakov 2. stupňa, ktorí sa vyučovania zúčastňovali v škole z rôznych dôvodov, sa budú od 11. - 15. 1 2021 vzdelávať dišatančne.

     15.1. 2021 budú zverejnené na našej stránke ďalšie informácie o nástupe do školy podľa aktuálnych pokynov ministerstva školstva a RUVZ.

     V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností kontaktujte triednych učiteľov.

     Pekný zvyšok prázdnin!
    • viac
    • Zber pomarančových a citrónových šupiek

    • 18.12.2020 11:34
    • Milí žiaci, v domácnosti teraz určite máte viac pomarančov a citrónov ako inokedy.                   Šupky nezahadzujte, ale pozývame Vás zapojiť sa do ich zberu.
    • viac
    • „Radosť z nového a nepoznaného“

    • 17.12.2020 21:21
    • Aj napriek nepriaznivej dobe, ktorú žijeme, sme so skupinou žiakov našej školy pokračovali v realizácii projektu s názvom „Radosť z nového a nepoznaného“, ktorý otváral nové obzory našim žiakom vďaka grantu od Nadácie VolkswagenSlovakia.

     V sobotu,  9. novembra, sa vybraní žiaci Katolíckej spojenej školy zúčastnili exkurzie do ostravského Sveta techniky.

    • viac
    • Pátračka a prekvapenie

    • 15.12.2020 09:34
    • Žiaci 2.A mali doma v knižnici objaviť knihu, ktorá dopĺňa učivo, ktoré sme preberali na hodine KNB. 
      

    • viac