• Zápis do 1. ročníka KSŠ Rajec

    • 08.04.2021 12:44
    • Blíži sa obdobie, kedy sa z Vášho dieťaťa stáva školák a prichádza čas zápisu do školy. Pri tejto príležitosti chceme upriamiť Vašu pozornosť na našu Katolícku spojenú školu v Rajci. Sme  škola rodinného typu so zameraním na duchovné hodnoty kresťanského života.
    • viac
    • Marec - mesiac knihy v 2. A

    • 15.03.2021 15:32

    • Hovorí sa: Marec - mesiac knihy. My, žiaci 2. A spolu s našou pani učiteľkou B. Fuskovou, sme sa naň pripravili.
    • viac
    • Aktuálne informácie k výučbe

    • 02.03.2021 17:47
    • Vážení rodičia,

     dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ktoré vyšlo len pred malou chvíľou) vyučovanie do piatka 5. 3 2021 prebieha tak ako doteraz, bez zmien.

     Avizované vládne nariadenia ohľadom výučby na prvom stupni ZŠ vstupujú do platnosti až od pondelka 8. 3. 2021.

     O ďalších krokoch Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch.

    • viac