• Pokyny k otvoreniu školy 22.6.2020

   • 16.06.2020 17:46
   • Povinnosti žiakov

    1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia.

    Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.

    Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.

    2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.
    3. V pondelok 22. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

    (stiahnuť môžete tu:

    vyhlásenie_nové.pdf       vyhlásenie_nové.docx)

   •  

    4. Ak žiak vynechá vyučovanie 3 dni po sebe, je rodič povinný priniesť nové vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave.

    5. Do budovy deti vchádzajú jednotlivo po dezinfekcii rúk s rúškom na tvári. Prosíme dodržiavať rozostupy.

    6. V budove sa prezujú a odídu do svojej triedy podľa pokynov dozoru.  Ak ste si už vzali domov prezuvky, nezabudnite si ich priniesť.

    7. Žiak je povinný mať pri sebe 2 rúška (z toho 1 zabalené v hygienickom balení) a papierové jednorazové vreckovky.

    Počas vyučovania žiak rúško nemusí mať na tvári, všade v ostatných vnútorných priestoroch školy je povinný rúško nosiť.

    Žiaci nesmú nadväzovať kontakt so žiakmi z iných skupín, príp. tried.

    8. Žiaci môžu prísť do školy v čase od 7:30 – 7:50 hod.

    9. Vyučovanie žiakov bude prebiehať podľa doterajšieho rozvrhu.

    Trieda

    Koniec vyučovania

    Obed

    1.A, 2.A, 2.B

    11:20

    11:20 - 11:50

    3.A, 4.A

    11:50

    11:50 - 12:20

    5.A, 5.B, 6.A

    12:20

    12:20 - 12:40

    7.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

    12:45

    12:45 

     

    Žiaci, ktorí sa neprihlásili na obedy ani do ŠKD, pôjdu hneď po vyučovaní domov, nezdržiavajú sa v budove ani v areáli školy.

    Žiaci, ktorí sa prihlásili na obedy pôjdu na obed s vyučujúcim po skončení vyučovania.

    10. ŠKD bude otvorený do 15:30 hod. Dieťa ho môže opustiť buď samo (s písomným súhlasom rodiča), alebo si poň prídu rodičia. Na dverách budovy budú zverejnené telefónne čísla, na ktoré rodič zavolá a vychovávateľka následne dieťa pustí z ŠKD.

    11. Na obed sa bude chodiť podľa stanoveného harmonogramu (viď bod 10), aby sa dodržali hygienické nariadenia (aby sa deti nemiešali v skupinách a nebolo ich v jedálni nad stanovený počet).

    12. Do priestorov školskej jedálne rodič ani iný príbuzný nesmie vstúpiť.

    13. Dezinfekčné prostriedky zabezpečí škola.

    14. Počas vyučovania v mesiaci jún si deti preopakujú a utvrdia učivo, ktoré sa preberalo dištančne, žiaci počas tohto obdobia nebudú hodnotení známkou. Hodnotiť sa bude len slovne.

    15. Online vzdelávanie končí, materiály a úlohy pre deti, ktoré nenastúpia do školy v mesiaci jún,  budú posielané cez edupage.

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov