• Voľné pracovné miesto asistent učiteľa

   • 28.01.2022 13:23
   • Informácie o pracovnom mieste

    Miesto výkonu práce

    Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec

    Termín nástupu

    1.3.2022

    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

    15.2.2022

    Rozsah úväzku

    100%

    Platové podmienky

    Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

   • Asistent učiteľa

    Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy, Rajec

    Informácie o pracovnom mieste

    Miesto výkonu práce

    Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec

    Termín nástupu

    1.3.2022

    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

    15.2.2022

    Rozsah úväzku

    100%

    Platové podmienky

    Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

    Požiadavky na uchádzača

    Znalosť práce s PC

    Znalosť práce s PC - bežný užívateľ

    Vzdelanie

    Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

     

    Ďalšie požiadavky

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania
    - profesijný životopis
    - kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    - písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa
    zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     

    Kontaktné informácie

    Adresa školy alebo zariadenia

    Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy
    Nám. Andreja Škrábika č.5
    01501 Rajec

    katskola@katskola.sk
    www.katskola.sk
    0415422619

   • Naspäť na zoznam článkov