Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

Začíname sv. omšou v pondelok 2. 9. 2019 o 8. 00 hod. v Kostole sv. Ladislava v Rajci.

Žiaci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi o 7. 45 hod. pred budovou školy (horná budova). Prváčikovia prídu s rodičmi priamo do kostola na lavičky pri oltári. Po svätej omši pôjdu prváci aj piataci so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde sa zoznámia so školou.

Tešíme sa na vás!