Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Oznam školskej jedálne

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo v prípade ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy najneskôr do 7. 00 hod.
nasledovným spôsobom:
- sms na čísle 0910 852 288,
- emailom: jedalen@katskola.sk
- osobne u vedúcej školskej jedálne.

Ak žiak stravu neodoberie alebo nie je v daný deň v škole, tak za neodhlásenú stravu sa dotácia neposkytuje, zákonný zástupca je povinný neodhlásenú alebo neodobratú stravu uhradiť v plnej výške.