Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA VÝSTAVE OVOCIA, ZELENINY A MEDU.

Vážený pán  riaditeľ,

dovoľte, aby sme sa srdečne poďakovali za účasť Vašich žiakov na výzdobe priestorov veľkej zasadačky MsÚ, kde sa v dňoch 29. 9.– 1. 10. 2019 konala výstava ovocia, zeleniny a medu.

 Výstavu každoročne organizuje naša záhradkárska organizácia  spolu s Mestským úradom a spolupráca s materskými a základnými školami v Rajci je už samozrejmosťou. Vysokou mierou sa podieľajú na jej úspechu a obľúbenosti medzi občanmi Rajca.

      Svojimi zaujímavými  prácami  dotvorili rámec výstavy a zvýraznili jej poslanie.  

 Pod odborným vedením znova potvrdili, že fantázia a zručnosť detí je nevyčerpateľná. Každý rok nás prekvapia novými nápadmi a technikami. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré tomu venujú svoj voľný čas. Výzdoba oprávnene pútala pozornosť všetkých návštevníkov výstavy.

     Vyslovte, prosím, poďakovanie  všetkým, ktorí sa na tejto hodnotnej akcii podieľali.

 

     Tešíme sa na spoluprácu s Vami aj v budúcnosti.

 

    

                                                                                     Ing. Ľubor Žucha                                                                                                                                                                              

                                                                predseda  ZO SZZ – pridomový záhradkár

                                                                                               Rajec

                            

                                                                               

V Rajci dňa  6. 10. 2019