Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Výsledky - Testovanie 5

Testovanie 5-2019 sa uskutočnilo ešte v novembri 2019. Piataci boli testovaní v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a v matematike. V týchto dňoch sme obdržali výsledky našej školy, ktoré nás veľmi potešili.

 

Predmety SJL MAT
Priemerná úspešnosť školy (v %) 75,3 71,00
Národný priemer (priemer všetkých zúčastnených škôl v %) 64,8

63,4

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) +10,5 +7,6